ေပ်ာက္ဆံုးေနတဲ့လူေတြကိုလုိက္မရွာတာ သူတို႔ကိုျမႇင္းၿပီးသတ္တာမ်ဳိးပဲ။ ႏုိင္ငံတကာအကူအညီေတြကိုလက္မခံတာ၊ ခို္းယူတာဟာလည္း အငတ္ထားသတ္တာတမ်ဳိးပဲ။ ရသင့္တဲ့ေဆး၀ါးကုသခြင့္ မေပးတာဟာလည္း ေရာဂါပိုးနဲ႔တုိက္သတ္တာတမ်ဳိးပဲ။

Saturday, June 14, 2008

မုန္တိုင္းအလြန္ - ၾကြင္းက်န္ရစ္ေသာ ရုပ္အေလာင္းမ်ား ကိုယ္ထူကိုယ္ထ ျမဳတ္ႏွံေနသူမ်ား

ဓာတ္ပုံသတင္း၊ အင္တာနက္
ဇြန္ ၁၄၊ ၂၀၀၈
မိုးမခမွကူးယူေဖာ္ျပသည္။

No comments: