ေပ်ာက္ဆံုးေနတဲ့လူေတြကိုလုိက္မရွာတာ သူတို႔ကိုျမႇင္းၿပီးသတ္တာမ်ဳိးပဲ။ ႏုိင္ငံတကာအကူအညီေတြကိုလက္မခံတာ၊ ခို္းယူတာဟာလည္း အငတ္ထားသတ္တာတမ်ဳိးပဲ။ ရသင့္တဲ့ေဆး၀ါးကုသခြင့္ မေပးတာဟာလည္း ေရာဂါပိုးနဲ႔တုိက္သတ္တာတမ်ဳိးပဲ။

Saturday, November 3, 2007

အင္တာနက္စာမ်က္ႏွာ မ်ား၊ သတင္းဌာနမ်ား

ေတာ့ပ္ ၁၁ အင္တာနက္စာမ်က္ႏွာ

အင္တာနက္ သတင္းစာမ်က္ႏွာမ်ား

ေရဒီယို ဌာနမ်ားNo comments: